اموزش الگوریتم کوییک سورت!! - شنبه سی ام مرداد 1389
اموزش الگوریتم کوییک سورت!! - شنبه سی ام مرداد 1389
اموزش الگوریتم کوییک سورت!! - شنبه سی ام مرداد 1389
سوال - شنبه سی ام مرداد 1389
امتحان برنامه نویسی - شنبه سی ام مرداد 1389
سوال های شما!! - پنجشنبه بیست و هشتم مرداد 1389
جواب سوالات projecteuler - پنجشنبه چهاردهم مرداد 1389
الگوریتم 3 - پنجشنبه چهاردهم مرداد 1389
نظرات!! - چهارشنبه سیزدهم مرداد 1389
الگوریتم 2 - چهارشنبه سیزدهم مرداد 1389
اموزش الگوریتم!! 1 - چهارشنبه سیزدهم مرداد 1389
منابع المپیاد کامپیوتر!! - چهارشنبه سیزدهم مرداد 1389
سلام!! - چهارشنبه سیزدهم مرداد 1389
خداحافظ سمپاد سلام المپیاد!!! - سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1389
اموزش المپیاد+مقاله ی اول - سه شنبه سیزدهم بهمن 1388
شما در المپیاد چه کردید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - شنبه دهم بهمن 1388
سمپادی با غیرت حمایت حمایت! - شنبه دهم بهمن 1388
[عنوان ندارد] - دوشنبه پنجم بهمن 1388
جواب سوالات المپیاد کامپیوتر سال 1388 - دوشنبه پنجم بهمن 1388
عکس های بعد چهارم - دوشنبه سی ام آذر 1388
مقاله ی دوم بعد چهارم - یکشنبه بیست و نهم آذر 1388
بعد چهارم - سه شنبه بیست و چهارم آذر 1388
دو کتاب - یکشنبه بیست و دوم آذر 1388
مفاهیم ریاضیات - چهارشنبه هجدهم آذر 1388
[عنوان ندارد] - سه شنبه دوازدهم آبان 1388
[عنوان ندارد] - سه شنبه دوازدهم آبان 1388
[عنوان ندارد] - سه شنبه دوازدهم آبان 1388
[عنوان ندارد] - سه شنبه دوازدهم آبان 1388
گفتم یه مطلب نجوم هم بزاریم بد نیست!!! - سه شنبه دوازدهم آبان 1388
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - سه شنبه دوازدهم آبان 1388
فرم شرکت در مسابقه - دوشنبه یازدهم آبان 1388
سوالات مرحله ی اول - دوشنبه یازدهم آبان 1388
فراخوان المپیاد اینترنتی!!! - یکشنبه دهم آبان 1388
برای دانلود مجله ی ریاضی این ماه این جا را کلیک ئکونید!!! - پنجشنبه هفتم آبان 1388
اینم عدد پی !! - پنجشنبه هفتم آبان 1388
اینم مخ ریاضی!!!!!! - چهارشنبه ششم آبان 1388
مسابقه ی ریاضی!!! - چهارشنبه ششم آبان 1388
سایت های ریاضی معروف!! - سه شنبه بیست و یکم مهر 1388
[عنوان ندارد] - سه شنبه بیست و یکم مهر 1388